Dodano produkt do koszyka

Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce

Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce

Piotr Majdak

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Wydawca:
Format:
Turystyka przez wielu uznawana jest za najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź przemysłu światowego. Mimo zawirowań związanych z kryzysem ekonomicznym, terroryzmem, zmianami megatrendów turystyka w perspektywie globalnej notuje ciągły wzrost wyrażający się chociażby liczbą podróży, udziałem w wartości PKB wybranych krajów czy inwestycjami w infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną.
Postępujący rozwój turystyki, w niemal wszystkich jej aspektach, w dużym stopniu wynika z możliwości i zdolności do wykorzystywania wszelkich dostępnych innowacji pozwalających na tworzenie atrakcyjnych, niekiedy nowatorskich produktów. Jednym z istotnych zagadnień wpisujących się w myślenie o współczesnej turystyce pozostaje także koncepcja rozwoju zrównoważonego, która stanowić może źródło inspiracji i rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnego sposobu planowania i projektowania.
Założenia turystyki zrównoważonej są szeroko dyskutowane na forum krajowym i międzynarodowym. Dotychczasowe opracowania w większości ograniczają się jednak do sfery dyskursywnej problemu, do rzadkości należą natomiast opracowania, które w odniesieniu do wskazań teoretycznych szeroko omawiałby sferę implementacyjną koncepcji. Niniejsza książka tę lukę wypełnia – obok przesłanek teoretycznych przedstawia bowiem także praktyczną stronę zagadnienia, wraz z przykładami konkretnych zastosowań.
Zawarte w rozdziale pierwszym informacje przybliżają problematykę turystyki zrównoważonej i rozwoju zrównoważonego w ujęciu teoretycznym, uwzględniającym zarówno stanowiska badaczy krajowych jak i za-granicznych. Chronologiczny przegląd kluczowych dokumentów i inicjatyw pozwala prześledzić ewolucję i kształtowanie się podstaw ideowych i operacyjnych koncepcji w szerokim kontekście społecznym, gospodarczym, politycznym i ekologicznym. W kolejnych podrozdziałach omówiono ponadto dokumenty strategiczne stanowiące umocowanie prawne rozwoju zrównoważonego, uwarunkowania i wskaźniki rozwoju zrównoważonego w turystyce, bariery rozwoju turystyki zrównoważonej oraz inne zagadnienia stanowiące ramy teoretyczne omawianych zagadnień.
Rozdział drugi stanowi kontynuację rozważań teoretycznych i ogni-skuje się na zagadnieniach związanych z innowacjami wspierającymi rozwój zrównoważony w turystyce. Przedstawione źródła, typologie oraz przykłady praktycznych zastosowań innowacji uwidaczniają złożoność i wielowarstwowość poruszanej problematyki.
Rozdział trzeci prezentuje praktyczną stronę koncepcji turystyki zrównoważonej. Punkt odniesienia stanowią badania własne, prowadzone na obszarach turystycznych o zróżnicowanym charakterze (kulturowym, przyrodniczym, klimatycznym, geograficznym itd.). Wśród prezentowanych miejsc znalazły się obszary leśne, nadrzeczne, chronione, nadmorskie i inne. Odmienność poszczególnych obszarów umożliwiła wskazanie wielorakich, niekiedy zaskakujących zastosowań koncepcji turystyki zrównoważonej zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Podsumowując: treści zawarte w książce, w ślad za poszczególnymi rozdziałami, podzielić można na trzy podstawowe bloki:
- teoretyczne omówienie rozwoju zrównoważonego w turystyce,
- kontekst teoretyczny i przykłady innowacji wspierających rozwój zrównoważony w turystyce,
- rozwój zrównoważony obszarów turystycznych w perspektywie ba-dań empirycznych.

Logika oraz układ książki wskazywać mogą, że z jednej strony publikacja stanowi źródło informacji o charakterze podręcznikowym, z drugiej jednak traktowana może być jako baza wiedzy, a także inspiracji dla osób i podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie turystycznego rozwoju obszarów. Jednocześnie, ze względu na bogactwo informacji pochodzących z badań empirycznych stanowić może punkt wyjścia do dalszych rozważań nad rozwojem zrównoważonym w środowisku naukowym i akademickim.

Bestseller

Cena: 20.00 zł 14.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce
Autor
Piotr Majdak
Język
polski
Wydawnictwo
AWF Warszawa
ISBN
978-83-61830-98-6
Rok wydania
2019 WARSZAWA
Wydanie
1
Liczba stron
122
Format
pdf
Spis treści
WPROWADZENIE
CZĘŚĆ PIERWSZA: KONTEKSTY TEORETYCZNE
1. Turystyka w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego
1.1. W stronę nowego paradygmatu rozwoju
1.2. Turystyka zrównoważona: geneza i zagadnienia terminologiczne
1.3. Rozwój zrównoważony w aktach prawnych i dokumentach strategicznych
1.4. Zrównoważona jakość życia mieszkańców obszarów turystycznych
1.5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
1.6. Czynniki ograniczające zrównoważony rozwój
2. Innowacje w turystyce zrównoważonej: typologie, obszary,
implementacja
2.1. Definicje i typologie innowacji
2.2. Źródła i obszary innowacji w turystyce zrównoważonej
2.3. Rozwój zrównoważony jako narzędzie poszukiwania kompromisów
2.4. Implementacja innowacji w turystyce: formy, narzędzia, technologie
CZEŚĆ DRUGA: TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA I INNOWACJE
W PERSPEKTYWIE BADAŃ
3. Turystyka zrównoważona i innowacje w perspektywie badań
3.1. Zagadnienia metodologiczne – informacje wprowadzające
3.2. Obszary nadrzeczne i leśne – warszawski odcinek Wisły
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Obszar badań
3.2.3. Zagadnienia metodologiczne
3.2.4. Wyniki badań i ich omówienie
3.2.5. Konkluzja
3.3. Obszary nadmorskie - Półwysep Helski
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Obszar badań
3.3.3. Zagadnienia metodologiczne
3.3.4. Wyniki badań i ich omówienie
3.3.5. Konkluzja
3.4. Obszary chronione - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Obszar badań
3.4.3. Zagadnienia metodologiczne
3.4.4. Wyniki badań i ich omówienie
3.4.5. Konkluzja
3.5. Rozwój niezrównoważony – przykład Dubaju
3.5.1. Wprowadzenie
3.5.2. Obszar badań
3.5.3. Zagadnienia metodologiczne
3.5.4. Wyniki badań i ich omówienie
3.5.5. Konkluzja
4. Zakończenie
Spis źródeł
Indeksy i spisy
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl