Dodano produkt do koszyka

Poezje i przekłady Bibliotheca Litteraria. Tom II. Oświecenie

Poezje i przekłady Bibliotheca Litteraria. Tom II. Oświecenie

Antoni Korwin Kossakowski

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Bibliotheca Litteraria ma na celu upowszechnienie w zintegrowanej formie dokonań edytorskich łódzkiego środowiska naukowego, zwłaszcza polonistycznego. Służy uprzystępnieniu możliwie szerokiemu gronu czytelników dzieł ważnych z punktu widzenia dziejów literatury polskiej. Edycje ukazują się w czterech podseriach: Staropolska, Oświecenie, Wiek XIX oraz Wieki XX i XXI.
*
Tom zawiera zarówno wyrosłe z tradycji barokowej rymowania, jak i utrzymane w innych estetykach utwory autora: oryginalne, tłumaczone oraz parafrazowane, wśród których szczególne miejsce zajmuje przekład komedii Katarzyny II Obmanszczik (Oszukaniec). Obecne […] wydanie krytyczne utworów Kossakowskiego wzbogaca naszą wiedzę o kulturze literackiej, zwłaszcza czasów stanisławowskich.
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Maksimowicz
To jedyna edycja naukowa poświęcona utworom poetyckim i przekładom dokonanym przez Antoniego Korwina Kossakowskiego. Publikacja wprowadza teksty źródłowe do szerokiego obiegu czytelniczego, łączy bowiem walory naukowe z popularnonaukowym podejściem. Zgromadzony materiał i sposób jego krytycznego opracowania należy postrzegać jako przedsięwzięcie, które nie tylko wzbogaca wiedzę o epoce, lecz także stanowi inspirację do dalszych badań nad twórczością Moliwdy zarówno dla historyków literatury, jak i badaczy zajmujących się ogólnie pojętym piśmiennictwem epoki oświecenia. Książka stanowi podstawę źródłową dla przekładoznawców czy historyków teatru.
Z recenzji dr hab. Aleksandry Norkowskiej

Bestseller

Cena: 27.45 zł 25.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
Poezje i przekłady
Podtytuł
Bibliotheca Litteraria. Tom II. Oświecenie
Autor
Antoni Korwin Kossakowski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-8331-121-0
Seria
Bibliotheca Litteraria
Rok wydania
2022 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
262
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 5

Poezje i przekłady 21

I. Na przesłane wiersze w dobieraniu składów 23
II. Sen J[aśnie] P[ana] Ledochowskiego, kasztelanica wołyńskiego, wierszem przez niego opisany 24 Juni 1761 roku 26
III. Do Jaśnie Wielmożnego Jegomości Księdza Andrzeja Młodziejowskiego gnieźnieńskiego kanclerza, krakowskiego kanonika, pszczewskiego archidiakona, opactwa hebdowskiego koadiutora, czerwińskiego administratora w dzień Ś[więtego] Andrzeja 29
IV. Wiersz w dzień dożywotniego złączenia się Wielmożnego J[ego]M[oś]ci Pana Michała Koszyca starosty zarzyckiego z Wielmożną Jejmość Panną Marianną Piotrowiczówną ciwunówną pojurską Księstwa Żmudzkiego ofiarowany wielkich imion parze od Antoniego Korwina Kossakowskiego majora wojsk koronnych J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci Rzeczypospolitej roku 1765 30 czerwca 30
V. Wiersz na sprawiedliwą pochwałę Heroiny W[ielkiego] K[sięstwa] L[itewskiego] Jaśnie Wielmożnej Jejm[oś]ci Pani Anny z Pociejów Tyszkiewiczowej mścisławskiej kasztelanowej, raduńskiej, dubickiej etc. etc. starościny 1765 34
VI. Jaśnie Wielmożnemu Jegomości Panu Hiacyntowi Ogrodzkiemu pisarzowi w[ielkiemu] k[oronnemu], regentowi Kancelarii Zadwornej J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci, staroście lubczańskiemiu kawalerowi Orderu Ś[więtego] Stanisława. Wiersz pasterski przez Antoniego Korwina Kossakowskiego majora wojsk i sekretarza J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci dnia 16 Augusta 37 roku 1767 ofiarowany 37
VII. J[aśnie] W[ielmożnym] I[ch] M[oś]ci P[anom] Kazimierzowi Karasiowi kasztelanowi wiskiemu, staroście rykskiemu, marszałkowi dworu J[ego] K[rólewskiej] M[ości] etc. Jackowi Ogrodzkiemu piszarzowi w[ielkiemu] koronnemu, regentowi Kancelarii Gabinetu J[ego] K[rólewskiej] M[ości] staroście lubczańskiemu etc., kawalerowi Orderu Ś[więtego] Stanisława. Na początku stycznia 1771 roku 1 stycznia prośba pasterska oddana 50
VIII. Oda. Kto mądry? 55
IX. Do narodu i potomności o okropnym przypadku przez Jego Królewską Mość, P[ana] N[aszego] M[iłościwego] w roku 1771 dnia 3 listopada doświadczonym A[ntoni] K[orwin] K[ossakowski] s[ekretarz] J[ego] K[rólewskiej] M[ości] 59
X. Paraphrasis z Kwintyliana Przypadek. Sprawa 67
XI. Mateuszowi Czarnkowi s[ekretarzowi] J[ego] K[rólewskiej] M[ości] wytrwania w cnocie 80
1. Demofila filozofa Podobieństwa albo poprawa życia z Pitagorasa 81
2. Tegoż samego Mniemania Pitagoresowe 86
3. Demokratesa filozofa Złote wyroki 90
4. *** 95
XIII. Do Jaśnie Oświeconego Księcia J[ego] M[oś]ci Adama Czartoryskiego, generała ziem podolskich A[ntoni] Kos[sakowski], s[ekretarz] J[ego] K[rólewskiej] M[ości] ułomek wierszów… opisujących obraz życia wiejskiego oddaje 96
XIII. Na portret J[aśnie] O[świeconej] Księżnej J[ej] M[oś]ci, generałowej ziem podolskich 117
XIV. Bogu Jednemu, Niewidomemu, Stworzycielowi ufność swą, wiarę, miłość, statek i pokorę 118
XV. Co jest szczęśliwego, błogosławionego, pomyślnego, niech Bóg zdarza prawemu królowi i kochanej ojczyźnie na ten MDCCLXXV rok po narodzeniu na świat wielkiego Boga, w którego ręku losy świata; i w następne A[ntoni] K[orwin] Kos[sakowski] s[ekretarz] J[ego] K[rólewskiej] M[ości] od serca życzy 123
XVI. Smutek nad Dafnisem pól północnych pasterzem chorującym. Sielanka 135
XVII. Epigrammata 144
1. Na Wenerę spartańską uzbrojoną 144
2. Z greckiego poety Bassa 145
3. Na zwycięstwo Russów nad Turkami 145
4. Na zwycięstwo Rosji nad Turczynem 146
5. Pożegnanie 147
6. Na hardego 147
7. Na ludzkie języki 147
XVIII. Ułomki z różnych autorów starych wyjęte 147
1. Z Agatiasa. O złym człowieku wyniesionym 147
2. O tymże nietłumaczone 147
3. Z Antypatra. O Ariasie Tarseńskim w biegu szybkim 148
4. Z Antypatra z Tesaloniki. O szczupłym, lecz bardzo szczęśliwym okręcie 148
5. O tymże nietłumaczone 148
6. Z Antyfila. O Medei obrazie przez Timochara 149
7. O tymże nietłumaczone 149
8. Z Kalimacha. Grób Tymona 149
9. Z tegoż o Tymże. Podróżny, Tymon 150
10. Z Lucyna. O dostatkach i ich używaniu 150
11. O tymże nietłumaczone 150
12. Z Pallady. Życie różne grób jednaki 150
13. Z Parmeniona. O Kserksesie i Spartanach 151
14. Z Posidippa czyli też Krateta. Przykrości życia ludzkiego 151
15. Z Metrodora. Przyjemności życia ludzkiego 152
16. Z Sabina. Bogom leśnym 152
17. Z Simonidy. Nadgrobek Archedicy 153
18. Niobe Praksytela. Z autora niewiadomego 153
19. O tejże nietłumaczone 153
20. Autora także niewiadomego o ludzkim życiu 154
21. O tymże nietłumaczone 155
XIX. Do autora Słowika 155
XX. Dnia 4 listopada 1777 159
XXI. Potomność! 160
XXII. Wiersz w dzień dorocznej elekcji Najjaśniejszego Pana przeczytany w garderobie przed J[ego] K[rólewską] Mością przez J[ego] M[oś]ci Pana Antoniego Korwina Kossakowskiego sekretarza gabinetu J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci dnia 7 września roku 1779 161
XXIII. Na śmierć IM[ć] Pana Szwykowskiego z rany w pojedynku 21 Janu[ari] 1783 r. odniesionej 162
XXIV. [Katarzyna II] Komedia Oszukaniec 165

Komentarz edytorski 217
Wykaz znaków i skrótów przyjętych w edycji 217
Opis źródeł 218
Aparat krytyczny 224
Zasady transkrypcji 213
Słownik 237

Bibliografia 247
Indeks osób 253
Spis rycin 257
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl