Dodano produkt do koszyka

„Logopedia Silesiana”. T. 4

„Logopedia Silesiana”. T. 4

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:
"Logopedia Silesiana" po raz kolejny otwiera możliwość prezentacji dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych, a także opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. Wraz ze specjalizacją mózgu i rozwojem funkcji językowych doskonaleniu podlegają obwodowe struktury narządu mowy, odpowiadające za produkcję mowy oraz jej percepcję (odbiór za pomocą narządu słuchu). Wszelkie nieprawidłowości występujące w ich zakresie od samego początku łączą się z praktyczną działalnością logopedii związaną z diagnozą i terapią zaburzeń mowy. Tradycję logopedii określa bowiem praktyczna działalność w zakresie czynności orzekających o zaburzeniach mowy, tworzenie programów terapii osób dotkniętych zaburzeniami mowy oraz budowanie metod i sposobów tej terapii. Analiza tak złożonych zjawisk jak język, jego nabywanie i funkcjonowanie w umyśle oraz zaburzone zachowania językowe człowieka: wady wymowy, jąkanie, zaburzenia mowy w głuchocie, uszkodzeniach mózgu o różnej etiologii, m.in. w zespołach psychoorganicznych i wielorakich zespołach neurologicznych, rodzi konieczność naukowej refleksji. Składające się na czwarty tom czasopisma artykuły dotyczą zarówno aspektów diagnostycznych, a więc zawierają opisy i objaśnienia wielorakich stanów zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i prognostycznych, czyli prezentują metody postępowania terapeutycznego dla poszczególnych zaburzeń, np. dla autyzmu, uszkodzeń mózgu, oraz anagnostycznych – wykorzystują wiedzę na temat zaburzeń i sposobów ich łagodzenia, celem osiągnięcia wytyczanych celów terapeutycznych.

Zgodnie z tradycją czasopisma tom składa się z trzech zasadniczych części, w których naukowo-kazuistycznym dociekaniom w zakresie opanowywania i doskonalenia reguł przyswajania i odzyskiwania mowy towarzyszy dialogowo rozumiany proces postępowania terapeutycznego.

Bestseller

Cena: 46.20 zł 42.00

eprasa

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
„Logopedia Silesiana”. T. 4
Języki
angielski, czeski, polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
Rok wydania
2015 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
458
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wprowadzenie (Olga Przybyla) / 13 Część pierwsza Prace naukowo-badawcze Logopedia zagraniczna Kateřina Vitásková, Alena Říhová: Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů s poruchou autistického spektra / 19 Mieczysław Chęciek: Some aspects of realisation of speech units in stuttering in the light of own researches / 33 Kateřina Vitásková, Lucie Šebková, Tereza Keprdová: Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie / 46 Logopedia polska Grażyna Gunia: Zadania logopedy wobec edukacji inkluzyjnej / 59 Tomasz Woźniak: Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodach / 72 Jolanta Panasiuk: Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej / 81 Irena Urban, Piotr H. Skarżyński: Zastosowanie nowych technik w diagnostyce, terapii i rehabilitacji osób z wadą słuchu / 113 Anna Walawska-Hrycek, Ewa Krzystanek: Anatomia funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego, cz.1. / 140 Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak: Fragmentaryczne wyniki badań nad motywacją do terapii jąkania uczniów szkoły średniej / 158 Agnieszka Myszka: Pięć szeregów głosek dentalizowanych? O półpalatalnych głoskach szumiących i ciszących / 170 Anna Żywot: Charakterystyczne cechy języka dzieci z niedoksztaceniem mowy o typie afazji. Próba opisu / 183 Agnieszka Wątorek: Problemy metodologiczne badań nad kompetencją językową dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / 200 Elżbieta Radkowska: Wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia. Standard postępowania logopedycznego przyjęty w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie / 218 Część druga Studia z praktyki logopedycznej Anita Lorenc, Agnieszka Ptaszkowska: Programowanie języka dziecka z uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem metody audytywno-werbalnej. Studium przypadku / 229 Sylwia Filipczak, Jolanta Panasiuk: Dynamika ustępowania zaburzeń afatycznych a społeczne i poznawcze funkcjonowanie pacjenta – studium przypadku / 248 Joanna Błażejewska: Propozycja oddziaływania neurologopedycznego w przypadku chorego na SLA/MND / 279 Justyna Wojciechowska: Ocena rozumienia tekstu w praktyce logopedycznej / 304 Kamila Dębińska-Gustaw: Zaburzenia rozwoju mowy a trudności w czytaniu i pisaniu. Analiza przypadku osoby z alalią / 319 Renata Tomaszuk-Wieczorek, Dawid Larysz: Zaburzenia tekstu w schizofrenii na podstawie badań własnych metodą indywidualnych przypadków. Część praktyczna / 336 Monika Knychalska-Zbierańska, Katarzyna Walas: Zastosowanie terapii metodą PNF w pracy neurologopedy i fizjoterapeuty – studium przypadku pacjentki z przebytym krwotokiem podpajęczynówkowym / 349 Agnieszka Rożek, Dawid Larysz: Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy czy różnice interpersonalne / 364 Monika Knychalska-Zbierańska: Sposób postrzegania osób z wadą wymowy przez społeczeństwo – badania własne / 379 Część trzecia Materiały, pomoce, sprawozdania Barbara Miguła: Afazja jako zaburzenie mowy po udarze mózgu – studium przypadku / 395 Martyna Polczyk: Terapia logopedyczna przez zabawę / 406 Olga Przybyla, Tomasz Woźniak: Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in Europe / 415 Noty o autorach / 439 Streszczenia / 446
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • eprasa
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl