Dodano produkt do koszyka

Kompendium wiedzy o turystyce Wydanie nowe

Kompendium wiedzy o turystyce Wydanie nowe

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Turystyka to fenomen ostatnich dziesięcioleci. Stała się jednym z najbardziej dochodowych biznesów na świecie i cechą charakterystyczną społeczeństw państw wysokorozwiniętych. Turystyka jest dziedziną interdyscyplinarną. Stała się kołem napędowym transportu, budownictwa, gospodarki komunalnej, rozwoju regionalnego. Jej rozwój przyczynia się do zintensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dóbr kultury.

Celem tego opracowania jest przedstawienie roli i znaczenia turystyki w skali makro, w skali regionu i przedsiębiorstwa turystycznego oraz podkreślenie złożoności produktu turystycznego i sposobu zarządzania tym produktem.

W nowym wydaniu uaktualniono i uzupełniono dane związane m.in. z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do strefy Schengen. Uwzględniono zmiany, jakie zaszły w światowej i polskiej turystyce w ostatnich latach.

Książka adresowana jest do studentów wyższych uczelni i środowiska naukowego, menedżerów i pracowników zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, do władz rządowych i samorządowych, a także do ogromnej rzeszy turystów.

Bestseller

Cena: 39.00 zł 35.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
Kompendium wiedzy o turystyce
Podtytuł
Wydanie nowe
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-17627-3
Rok wydania
2009 Warszawa
Wydanie
2
Liczba stron
450
Format
mobi, epub
Spis treści
Wstęp IX Alfabetyczny wykaz haseł XIII CZĘŚĆ I. TURYSTYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 1 1. Turystyka, turysta, ruch turystyczny 1 2. Produkt turystyczny 24 3. Rynek turystyczny 44 4. Psychologia rynku turystycznego 61 5. Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego 73 6. Przestrzenie turystyki i osadnictwo turystyczne 95 6.1. Przestrzenie turystyki 95 6.2. Region turystyczny 111 6.3. Regiony turystyczne Polski 114 6.4. Regiony turystyczne świata 119 6.5. Osadnictwo turystyczne 124 CZĘŚĆ II. ZWIĄZKI TURYSTYKI Z SEKTOREM PUBLICZNYM 131 Wprowadzenie 131 1. Rozmiary turystyki w Polsce i na świecie 133 2. Metody pomiaru ruchu turystycznego i obrotów turystycznych 148 3. Metody obliczania wpływu turystyki na dochód narodowy i bilans płatniczy 163 3.1. Udział turystyki w dochodzie narodowym 164 3.1.1. Metoda strumieni produktów 165 3.1.2. Metoda kosztowa 168 3.2. Udział turystyki w bilansie płatniczym 170 3.3. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki – mnożnik 172 4. Pozytywne i negatywne społecznie następstwa rozwoju turystyki 176 5. Stymulowanie procesów gospodarczych w turystyce 181 5.1. Tworzenie uwarunkowań rozwoju turystyki 182 5.2. Oddziaływanie pośrednie na przedsiębiorstwa 190 6. Turystyka a zadania organów państwowych, budżet państwa, fundusze parabudżetowe i środki z funduszów Unii Europejskiej 201 6.1. Zadania organów państwowych w zakresie turystyki 201 6.2. Powiązania turystyki z budżetem państwa 205 6.3. Powiązania turystyki z funduszami parabudżetowymi 213 6.4. Powiązania turystyki z funduszami Unii Europejskiej 216 7. Turystyka a zadania i źródła finansowania działalnooeci samorządu terytorialnego 219 7.1. Specyfika działalności samorządu terytorialnego 219 7.2. Organizacja i zadania samorządu terytorialnego w Polsce 223 7.3. Powiązania turystyki z finansami samorządu terytorialnego 229 7.3.1. Budżety gmin 230 7.3.2. Budżety samorządu powiatowego i województwa 242 CZĘŚĆ III. PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU TURYSTYCZNYM 245 Wprowadzenie 245 1. Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce 246 1.1. Definicja przedsiębiorstwa 246 1.2. Rodzaje organizacji gospodarczych 249 1.3. Rodzaje przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym 255 1.3.1. Charakterystyka touroperatora i agenta 265 1.3.2. Rola technologii informacyjnych w procesie dystrybucji usług turystycznych 271 1.3.3. Wytwórcy usług turystycznych 275 1.3.4. Instrumenty ekonomiczne oddziałujące na przedsiębiorstwa turystyczne 284 1.4. Hotelarstwo jako działalność o najwyższym zaangażowaniu kapitałowym 293 1.4.1. Cechy branży hotelarskiej 293 1.4.2. Cykl obsługi klienta w hotelach 298 2. Analiza finansowa i zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych 304 2.1. Środki rzeczowe i finansowe do prowadzenia działalności 305 2.2. Rachunkowość zarządcza i jej wpływ na kontrolę realizacji bieżących działań przedsiębiorstwa 317 2.3. Kryteria ocen przedsiębiorstwa i mierniki jego efektywnooeci finansowej 324 2.4. Strategia firm turystycznych 337 CZĘŚĆ IV. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE REGIONEM TURYSTYCZNYM 341 Wprowadzenie 341 1. Region jako miejsce koncentracji ruchu turystycznego 343 1.1. Wyodrębnianie regionów turystycznych 343 1.2. Typy regionów i sposoby zarządzania nimi 353 1.2.1. Turystyka w regionach miejskich 353 1.2.2. Turystyka w regionach wiejskich 356 2. Jakość usług w regionie turystycznym 361 2.1. Rozwój ekonomiczny regionu a jakość życia mieszkańców 364 2.2. Sposoby zapewnienia akceptacji ludności miejscowej dla rozwoju turystyki 367 2.3. Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki 373 2.3.1. Środowisko naturalne 373 2.3.2. Jakość oerodowiska naturalnego 388 3. Metody zintegrowanego zarządzania jakością w regionie turystycznym 392 3.1. Przywództwo i partnerstwo 394 3.2. Budowa strategii rozwoju turystyki w regionach 396 3.2.1. Założenia do strategii 398 3.2.2. Część analityczna strategii 400 3.2.3. Część planistyczna strategii 404 3.3. Zarządzanie kadrami w turystyce 417 3.4. Prawo i ubezpieczenia jako warunek jakooeci usług turystycznych 429 Literatura zalecana 457 Spis rycin 460 Spis tabel 462
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl