Dodano produkt do koszyka

Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw

Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw

Ilona Jacyna-Gołda

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Publikacja Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw przedstawia zagadnienia inżynierii oceny efektywności sieci dostaw w ujęciu systemowym. Przedstawiono w niej istotę oraz zadania systemów zaopatrzenia i dystrybucji, omówiono inżynierię systemów oraz zasady prowadzenia analizy systemowej w aspekcie oceny efektywności funkcjonowania sieci. Dla oceny efektywności funkcjonowania sieci dostaw zaproponowano wskaźniki efektywności dla różnych obszarów oceny. Dla wybranych opracowano tzw. karty wskaźnika, które mogą być bardzo przydatne w analizie systemowej doboru właściwego wariantu konfiguracji sieci dostaw.
Przedstawiono ogólne sformułowanie modelu oceny efektywności sieci dostaw oraz modele cząstkowe dedykowane dla wybranych obszarów oceny. Dla poszczególnych modeli zaproponowano algorytmy ich rozwiązania oraz praktyczne przykłady zastosowania.
Przedłożona w publikacji metodyka umożliwia nie tylko kształtowanie sieci dostaw dla różnych branż, ale również analizę wrażliwości i ocenę efektywności funkcjonowania przy różnych warunkach brzegowych oraz uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych otoczenia.
Zakres i sposób przedstawienia informacji, tok wywodu, aparat formalny, zaproponowane modele i algorytmy oraz przykłady praktycznego ich zastosowania sprawiają, że monografia ma charakter nie tylko naukowy, ale również posiada walory podręcznika akademickiego – stąd może być wykorzystywana przez zaawansowanych badaczy i praktyków, a także przez studentów studiów inżynierskich i ekonomicznych na kierunkach transport, logistyka oraz inżynieria produkcji.

Bestseller

Cena: 74.00 zł 67.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw
Autor
Ilona Jacyna-Gołda
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-20635-2
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
284
Format
epub, mobi
Spis treści
Streszczenie 9 Spis wybranych oznaczeń 11 Wstęp 17 1. Istota, funkcje i zadania systemów zaopatrzenia i dystrybucji 19 1.1. Wprowadzenie do systemów zaopatrzenia i dystrybucji 20 1.2. Zadania sieci dostaw w sferze zaopatrzenia i dystrybucji 28 1.2.1. Uwagi ogólne – uwarunkowania techniczno-organizacyjne realizacji zadań w sieciach dostaw 28 1.2.2. Zadania realizowane w sferze zaopatrzenia 34 1.2.3. Zadania realizowane w sferze dystrybucji 38 1.3. Struktury systemów transportowo-magazynowych obsługi logistycznej przedsiębiorstwa 40 1.4. Problemy decyzyjne funkcjonowania sieci dostaw w systemach zaopatrzenia i dystrybucji 48 2. Wybrane zagadnienia inżynierii systemów zaopatrzenia i dystrybucji 51 2.1. Pojęcie inżynierii systemów w literaturze 52 2.2. Właściwości elementów i ich wpływ na systematykę systemów 55 2.3. Inżynieria systemów a trendy w rozwoju systemów zaopatrzenia i dystrybucji 60 2.4. Analiza systemowa w inżynierii systemów ZiD 63 3. Inżynieria a efektywność funkcjonowania systemów zaopatrzenia i dystrybucji 73 3.1. Pojęcie efektywności w kontekście inżynierii systemów 74 3.2. Rodzaje efektywności systemów zaopatrzenia i dystrybucji 78 3.3. Zasady ustalania miar i wskaźników pomiaru efektywności 80 3.4. Wybrane wskaźniki efektywności sieci dostaw w sferze zaopatrzenia i dystrybucji 84 4. Wybrane metody i narzędzia oceny efektywności funkcjonowania sieci dostaw w literaturze 105 4.1. Rodzaje metod oceny efektywności systemów 106 4.2. Metody oceny efektywności ekonomiczno-finansowej 109 4.3. Metody i algorytmy optymalizacji i możliwości ich zastosowania 113 4.4. Metody i narzędzia usprawniania procesów w sieciach dostaw 124 5. Uogólniony model decyzyjny oceny efektywności funkcjonowania sieci dostaw w sferze zaopatrzenia i dystrybucji 129 5.1. Identyfikacja elementów modelu 130 5.2. Struktura sieci dostaw 131 5.3. Parametryzacja elementów sieci dostaw 136 5.3.1. Parametryzacja elementów punktowych sieci dostaw 136 5.3.2. Parametryzacja elementów liniowych sieci dostaw 138 5.3.3. Potencjał techniczny i zasoby ludzkie 141 5.4. Zmienne decyzyjne modelu 144 5.5. Warunki brzegowe realizacji zadań w sferze zaopatrzenia i dystrybucji 148 5.6. Wskaźniki i kryteria oceny efektywności sieci dostaw w sferze zaopatrzenia i dystrybucji 158 6. Wybrane modele decyzyjne oceny efektywności sieci dostaw w sferze zaopatrzenia i dystrybucji 167 6.1. Założenia ogólne – rodzaje modeli 168 6.2. Model MPHP-1 oceny sieci dostaw w sferze zaopatrzenia o strukturze hierarchicznej – dostawy pośrednie 169 6.3. Model MPHB-1 oceny sieci dostaw w sferze zaopatrzenia o strukturze hierarchicznej – dostawy bezpośrednie 175 6.4. Model MPHP-2 oceny sieci dostaw w sferze dystrybucji o strukturze hierarchicznej – dostawy pośrednie 181 6.5. Model MPHB-2 oceny sieci dostaw w sferze dystrybucji o strukturze hierarchicznej – dostawy bezpośrednie 186 6.6. Model MPRD-1 oceny sieci dostaw w sferze zaopatrzenia z rozproszonymi dostawcami 191 6.7. Model MPRD-2 oceny sieci dostaw w sferze dystrybucji z rozproszonymi odbiorcami 195 7. Algorytmy wyznaczania efektywnych przepływów ładunków w sieciach dostaw 199 7.1. Założenia ogólne 200 7.2. Algorytm genetyczny wyznaczający efektywne przepływy ładunków w sieciach hierarchicznych 200 7.2.1. Założenia ogólne 200 7.2.2. Opracowanie struktury chromosomu 203 7.2.3. Opracowanie funkcji przystosowania 208 7.2.4. Etapy reprodukcji chromosomu 209 7.2.5. Określenie krzyżowania i mutacji chromosomów 211 7.3. Algorytm mrówkowy wyznaczający efektywne przepływy ładunków w sieciach rozproszonych 216 7.4. Oprogramowanie komputerowe wspomagające wyznaczanie przydziału pojazdów do zadań 221 7.4.1. Dane dotyczące aplikacji komputerowej 221 7.4.2. Funkcjonalności użytkowe programu 224 8. Praktyczne przykłady zastosowania modeli oceny efektywności sieci dostaw w sferze zaopatrzenia i dystrybucji 225 8.1. Założenia ogólne 226 8.2. Weryfikacja modelu MPHP-1 dla dostaw pośrednich w sferze zaopatrzenia 227 8.2.1. Założenia ogólne 227 8.2.2. Analiza wrażliwości dla modelu MPHP-1 231 8.3. Weryfikacja modelu MPHB-1 dla dostaw bezpośrednich w sferze zaopatrzenia 235 8.3.1. Założenia ogólne 235 8.3.2. Analiza wrażliwości dla modelu MPHB-1 236 8.4. Weryfikacja modelu MPHP-2 dla dostaw pośrednich w sferze dystrybucji 240 8.4.1. Założenia ogólne 240 8.4.2. Analiza wrażliwości dla modelu MPHP-2 243 8.5. Weryfikacja modelu MPHB-2 dla dostaw bezpośrednich w sferze dystrybucji 248 8.5.1. Założenia ogólne 248 8.5.2. Analiza wrażliwości dla modelu MPHB-2 249 8.6. Weryfikacja modelu MPRD-1 dla dostaw w sferze zaopatrzenia przy rozproszonych dostawcach 254 8.6.1. Założenia ogólne 254 8.6.2. Analiza wrażliwości dla modelu MPRD-1 256 8.7. Weryfikacja modelu MPRD-2 dla dostaw w sferze dystrybucji przy rozproszonych odbiorcach 259 8.7.1. Założenia ogólne 259 8.7.2. Analiza wrażliwości dla modelu MPRD-2 261 Podsumowanie 265 Bibliografia 267 Spis rysunków 279 Spis tabel 281
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl