Dodano produkt do koszyka

Historie wydobyte z cienia Autobiograficzne relacje starszych kobiet

Historie wydobyte z cienia Autobiograficzne relacje starszych kobiet

Ewa Kępa

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Wydawca:
Format:
Książka Ewy Kępy jest wnikliwym i obszernym studium poświęconym problematyce konstruowania i rekonstruowania kobiecego podmiotu w cyklu życia – „prywatnego” podmiotu kobiecego, podmiotu „uniwersalnych” relacji i więzi, nie zaś – podmiotu praw i wolności. (...) Ewa Kępa ukazała, w jaki sposób poszczególne, dramatyczne i poruszające, her-storie starszych kobiet splatają się z wydarzeniami wielkiej historii – wojną, kolejnymi zmianami ustrojowymi, gospodarczymi i kulturowymi...
- prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz

Bestseller

Cena: 16.00 zł 12.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
Historie wydobyte z cienia
Podtytuł
Autobiograficzne relacje starszych kobiet
Autor
Ewa Kępa
Język
polski
Wydawnictwo
Universitas
ISBN
978-83-242-1853-0
Rok wydania
2012 Kraków
Wydanie
1
Liczba stron
376
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP . 11
Część I: PROBLEMATYKA I METODA BADAŃ
Rozdział I: ZARYS KONCEPCJI PRZEPROWADZONYCH
BADAŃ . 17
Konstruowanie wiedzy o kobietach . 17
Niepokoje postmodernistyczne . 27
Badania jakościowe (qualitative research) versus badania ilościowe
(quantitative research) . 30
Życie codzienne jako podstawa konstruowania wiedzy o człowieku . 32
Rozdział II : POSTĘPOWANIE BADAWCZE . 35
Cel, przedmiot i zakres badań . 35
Zastosowana metoda . 38
Przebieg badania . 48
Analiza i interpretacja zebranego materiału autobiograficznego . 51

Część II: KOBIECA TOŻSAMOŚĆ A LOSY BADANYCH
KOBIET NA TLE SPOŁECZNO-KULTUROWYM
Rozdział III : ENKULTURACJA W DZIECIŃSTWIE, MŁODOŚCI
I NA STAROŚĆ . 59
Wpływ kulturowej konstrukcji płci na kształt ludzkiego życia . 59
Enkulturacja badanych kobiet . 80
Podsumowanie . 110
Rozdział IV: ROLA MIŁO ŚCI W ŻYCIU BADA NYCH KOBIET . 113
Miłość, małżeństwo, seksualność . 113
Obraz miłości między kobietą a mężczyzną w relacjach badanych
kobiet . 120
Podsumowanie . 163
Rozdział V: ZNACZENIE MACIERZYŃSTWA W NARRACJACH
BADANYCH KOBIET . 165
Macierzyństwo a życie kobiet . 165
Macierzyństwo w relacjach starszych mieszkanek Bielska Podlaskiego . 179
Podsumowanie . 210
Rozdział VI: PRACA . 213
Wpływ płci kulturowej na podział pracy . 213
Praca w życiu badanych kobiet . 227
Podsumowanie . 261

Część III: TRZECI WIEK KOBIET
Rozdział VII : STAROŚĆ I STARZENIE SIĘ KOBIET – PROBLEMATYKA
PODWÓJNEGO WYKLUCZENIA . 265
Ageism i stereotypy dotyczące starzenia się . 265
Automatyzm pojawiania się i prezentowania postaw ageismu . 267
Źródła dyskryminacji ze względu na wiek, czyli przyczyny opresji
wobec ludzi starszych . 269
Automarginalizacja ludzi starszych . 272
Strategie społecznego wykluczania starszych kobiet . 273
Styl życia starszych kobiet w Polsce . 276
Zjawisko „moherowych beretów” . 278
Reprezentacje starości w dyskursie feministycznym . 280
Inkluzja społeczna, czyli przeciwdziałanie procesom
marginalizowania starszych kobiet . 284
Wizerunek starszej kobiety w polskiej sztuce współczesnej . 288
Podsumowanie . 289
Rozdział VIII : STAROŚĆ W NARRACJACH BADANYCH KOBIET . 291
Doświadczenie wykluczenia ze względu na wiek, płeć i ubóstwo . 291
Nadużycia wobec starszych kobiet . 294
Autowykluczenie . 297
Samotność . 303
Stosunek do własnego starzejącego się ciała . 306
Zadowolenie z uwolnienia się od całożyciowej ciężkiej pracy . 309
Satysfakcja płynąca z wolno toczącej się codzienności . 313
Spędzanie wolnego czasu . 315
Współczesne obyczaje i warunki życia w opinii badanych kobiet . 327
Podsumowanie . 332
ZAKOŃCZENIE . 335
BIBLIOGRAFIA . 343
INDEKS NAZWISK. 367
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl