Dodano produkt do koszyka

Diagnostyka obiektów budowlanych Zasady wykonywania ekspertyz

Diagnostyka obiektów budowlanych Zasady wykonywania ekspertyz

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Zwiększające się wymagania właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych wiążą się z koniecznością przeprowadzania częstych remontów, modernizacji i wzmocnień. Każda taka działalność powinna być poprzedzona odpowiednią diagnostyką oraz podjęciem decyzji co do zakresu i formy regeneracji obiektów budowlanych.
Tu nieodzowni okazują się rzeczoznawcy, którzy opracowują optymalne rozwiązania techniczne i ekonomiczne – oparte na badaniach naukowych oraz spełniające wymagania norm i certyfikatów.
W niniejszej monografii zaprezentowano najważniejsze problemy, analizy i wnioski dotyczące metod wykonywania ekspertyz, przeprowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych.
Najważniejsi eksperci z branży budowlanej – na co dzień zajmujący się diagnostyką, zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej – w przejrzysty sposób prezentują zasady wykonywana ekspertyz m.in. konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych i drewnianych oraz ekspertyz geotechnicznych, mikologicznych i audytów energetycznych.
Wszystkie wnioski oparte zostały na nowoczesnych metodach badawczych, analitycznych i projektowych oraz zrecenzowane przez Komitet Naukowo-Programowy 15 Konferencji Naukowo-Technicznych „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechnikę Świętokrzyską oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Bestseller

Cena: 79.00 zł 71.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
Diagnostyka obiektów budowlanych
Podtytuł
Zasady wykonywania ekspertyz
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-21065-6
Rok wydania
2020
Wydanie
1
Liczba stron
468
Format
mobi, epub
Spis treści
Przedmowa 13 1. Status. Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz 17 1.1. Załącznik 1. Wykaz specjalności rzeczoznawczych PZITB dla Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB 21 1.2. Załącznik 2. Rodzaje opracowań rzeczoznawczych 24 1.3. Załącznik 3. Zasady doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB 26 1.4. Załącznik 4. Instrukcja Ustanawiania Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB 29 2. Zasady ogólne wykonywania ekspertyz konstrukcji budowlanych prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski 35 2.1. Wstęp 35 2.2. Terminy i definicje 37 2.3. Bezpieczeństwo istniejących konstrukcji budowlanych 39 2.4. Diagnostyka techniczna istniejących konstrukcji budowlanych 41 2.4.1. Zagadnienia ogólne 41 2.4.2. Rodzaje diagnostyk istniejących konstrukcji budowlanych 42 2.5. Ogólna metodyka diagnostyk istniejących konstrukcji budowlanych 44 2.6. Pomiary i badania istniejących konstrukcji budowlanych 47 2.6.1. Wymagania ogólne 47 2.6.2. Badania geodezyjne 48 2.6.3. Badania geotechniczne 48 2.6.4. Badania fotogrametryczne 49 2.6.5. Badania środowiskowe 49 2.6.6. Oceny zabezpieczeń chemoodpornych i przeciwwilgociowych 49 2.6.7. Badania betonów 50 2.6.8. Badania stali zbrojeniowych 52 2.6.9. Badania drewna 53 2.6.10. Badania murów 54 2.7. Analiza bezpieczeństwa istniejących konstrukcji 5 2.7.1. Obciążenia 54 2.7.2. Bezpieczeństwo 55 2.8. Obciążenia próbne istniejących elementów i konstrukcji 56 2.9. Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji 57 2.9.1. Konstrukcje, których bezpieczeństwo nie jest zagrożone 57 2.9.2. Konstrukcje, których bezpieczeństwo jest zagrożone 57 Bibliografia 59 3. Zasady wykonywania dokumentacji ekspertyz dr hab. inż., prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż., prof. PŚ Radosław Jasiński 63 3.1. Wprowadzenie 63 3.2. Zawartość dokumentacji stanowiąca podstawę opracowania ekspertyz 64 3.2.1. Projekty techniczne 65 3.2.2. Opinie, ekspertyzy, protokoły 65 3.2.3. Normy i przepisy prawne 66 3.3. Cele i zakresy ekspertyz 66 3.4. Opisy obiektów i analizy dokumentacji stanowiących podstawy opracowania ekspertyz 67 3.5. Oględziny i opisy uszkodzeń 67 3.6. Zakres badań materiałów, elementów i konstrukcji 71 3.6.1. Ustalanie celu oraz zakresu badań i oględzin 71 3.6.2. Badania geometrii konstrukcji 73 3.6.3. Badania właściwości materiałów 74 3.6.4. Opis badań 81 3.6.5. Analiza wyników badań i oględzin 82 3.6.6. Wnioski wynikające z badań i oględzin 83 3.7. Uwagi dotyczące sprawdzających obliczeń konstrukcji stanowiących podstawę oceny bezpieczeństwa konstrukcji 83 3.8. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji 87 3.9. Zawartości części wnioskowych ekspertyzy 903.10. Podsumowanie 90 Bibliografia 91 4. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji stalowych prof. dr hab. inż. Antoni Biegus 93 4.1. Charakterystyka ogólna ekspertyz budowlanych 93 4.2. Analizy dokumentacji technicznych obiektów 100 4.3. Eurokody a dotychczasowe normy PN-B w odniesieniu do konstrukcji stalowych 101 4.4. Wybrane zagadnienia identyfikacji konstrukcji stalowych 104 4.4.1. Wprowadzenie 104 4.4.2. Identyfikacje parametrów właściwości stali konstrukcyjnych 106 4.4.3. Inwentaryzacje i identyfikacje konstrukcji 114 4.4.4. Identyfikacje schematów statycznych i modeli obliczeniowych konstrukcji stalowych 115 4.4.5. Przykłady błędów identyfikacji schematów i modeli obliczeniowych konstrukcji hali MTK 122 4.5. Wnioski i uwagi końcowe 128 Bibliografia 130 5. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji żelbetowych prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz 133 5.1. Wprowadzenie 133 5.2. Układy treści ekspertyz 137 5.3. Postępowania diagnostyczne i ich wiodące role w ekspertyzach 139 5.3.1. Ogólne zasady postępowania 139 5.3.2. Metody i techniki diagnozowania 141 5.3.3. Obciążenia próbne konstrukcji 162 5.4. Podsumowanie 163 Bibliografia 163 6. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji drewnianych dr inż. Janusz Brol 167 6.1. Wprowadzenie 168 6.2. Trwałość drewna w konstrukcji 171 6.3. Wilgotność drewna w konstrukcji 174 6.4. Oceny wytrzymałościowe drewna w konstrukcjach istniejących 176 6.4.1. Badania wytrzymałościowe na małych próbkach 178 6.4.2. Wytrzymałościowe oceny wizualne drewna 181 6.4.3. Wytrzymałości obliczeniowe drewna a otoczenie i obciążenie 1886.4.4. Określanie przekrojów użytecznych 189 6.5. Przykłady słabych miejsc w istniejących konstrukcjach drewnianych 191 Bibliografia 196 7. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji murowych dr inż. Roman Gajownik, dr inż. Roman Jarmontowicz, mgr inż. Jan Sieczkowski 199 7.1. Wstęp 199 7.1.1. Ustalenia ogólne 199 7.1.2. Elementy procesów ocen stanów technicznych konstrukcji 201 7.1.3. Prace przygotowawcze 202 7.1.4. Podstawy normowe diagnostyk konstrukcji murowych 203 7.2. Rodzaje uszkodzeń konstrukcji murowych 205 7.3. Metody badań stosowane w diagnostykach konstrukcji murowych 206 7.3.1. Ustalenia ogólne 206 7.3.2. Diagnostyki stanów granicznych użytkowalności budynków 207 7.3.3. Diagnostyki stanów bezpieczeństwa konstrukcji budynków 211 7.4. Badania uzupełniające 218 7.4.1. Badania zawilgocenia 218 7.4.2. Badania chemiczne 219 7.4.3. Badania korozji biologicznej 221 7.5. Podsumowanie 223 Bibliografia 224 8. Zasady wykonywania ekspertyz geotechnicznych budynków w warunkach zabudowy miejskiej prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, dr hab. inż. Tomasz Godlewski 227 8.1. Wstęp 228 8.2. Ogólne wymagania normowe dotyczące badań podłoża 229 8.2.1. Wprowadzenie 229 8.2.2. Wymagania ogólne 231 8.2.3. Dobór metod badań 234 8.3. Analiza wyników 241 8.4. Oceny przyczyn i przykłady 245 8.5. Podsumowanie 250 Bibliografia 252 9. Zasady wykonywania ekspertyz fundamentów z uwzględnieniem fundamentów głębokich prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, dr inż. Krzysztof Żarkiewicz 255 9.1. Wstęp 255 9.1.1. Eksperyzy w prawie budowlanym 256 9.1.2. Prawo budowlane o rzeczoznawcach budowlanych 257 9.1.3. Różnice między ekspertyzami a ocenami technicznymi w odniesieniu do fundamentów 258 9.1.4. Główne punkty ekspertyz 259 9.2. Ekspertyzy budowlane w odniesieniu do fundamentów 259 9.3. Fundamenty głębokie 260 9.4. Moduły ściśliwości gruntów, moduły edometryczne 266 9.4.1. Moduły odkształcenia E otrzymane z badania płytami statycznymi 267 9.4.2. Porównanie modułów edometrycznych oraz modułów uzyskanych za pomocą płyt statycznych 270 9.4.3. Współczynniki podatności podłoży gruntowych ks [MN/m3] 271 9.5. Podsumowanie 272 Bibliografia 273 10. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji przekryć dachowych dr hab. inż., prof. PŚ Jacek Hulimka 275 10.1. Wstęp 275 10.2. Specyfika konstrukcji dachowych jako przedmiotu ekspertyz 276 10.3. Zakres ekspertyz konstrukcji dachowych 27 10.4. Uwagi o ekspertyzach konstrukcji dachowych – pułapki czyhające na wykonawców 279 10.4.1. Schematy konstrukcyjne dachów 279 10.4.2. Rozpoznanie typowych elementów konstrukcyjnych 281 10.4.3. Materiały konstrukcyjne 282 10.4.4. Oceny warunków środowiskowych 284 10.4.5. Inwentaryzacje wad i uszkodzeń 285 10.4.6. Sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 287 10.4.7. Ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń konstrukcji 290 10.4.8. Sformułowania zaleceń w zakresie ewentualnych prac naprawczych lub wzmocnień 291 10.5. Podsumowanie 292 Bibliografia 293 11. Zasady wykonywania ekspertyz lekkich przegród zewnętrznych mgr inż. Marzena Jakimowicz, dr inż. Krzysztof Kuczyński 295 11.1. Wprowadzenie 295 11.1.1. Podstawowe określenia 295 11.1.2. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne 296 11.2. Wymagania dotyczące ścian osłonowych 296 11.2.1. Wymagania formalne 296 11.2.2. Projektowanie, wykonawstwo 297 11.2.3. Konstrukcja nośna 298 11.2.4. Odporność na obciążenie wiatrem 299 11.2.5. Ciężar własny 299 11.2.6. Odporność na uderzenia 300 11.2.7. Odporność na obciążenia termiczne 300 11.2.8. Przepuszczalność powietrza 300 11.2.9. Wodoszczelność 301 11.2.10. Przepuszczalność pary wodnej 301 11.2.11. Izolacyjność termiczna 302 11.2.12. Wymagania estetyczne 302 11.3. Najczęściej spotykane błędy 303 11.3.1. Wady projektowe 303 11.3.2. Wady wykonawcze 304 11.3.3. Wady montażowe 305 11.4. Etapy wykonywania ekspertyz 308 11.4.1. Założenia podstawowe 308 11.4.2. Wizje lokalne 309 11.4.3. Analizy projektów i dokumentacji systemowych 312 11.4.4. Badania 315 11.4.5. Analizy dokumentów formalnych 319 11.4.6. Zasady formułowania wniosków 319 11.5. Podsumowanie 320 Bibliografia 321 12. Zasady wykonywania ekspertyz technicznych budynków żelbetowych z wielkiej płyty z przykładami ich przebudowy prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, dr inż. Jarosław Szulc 323 12.1.Wprowadzenie 324 12.2. Zasoby budownictwa wielkopłytowego w Polsce 325 12.3. Regulacje formalno-prawne dotyczące użytkowania obiektów budowlanych 326 12.4. Diagnostyki budynków wielkopłytowych 328 12.4.1. Schematy ogólne diagnostyki 328 12.4.2. Systemy budownictwa wielkopłytowego 328 12.4.3. Oceny uszkodzeń elementów budynków wielkopłytowych 335 12.4.4. Badania materiałowe 338 12.5. Kontrole stanów technicznych ścian zewnętrznych 340 12.6. Oceny właściwości izolacyjnych przegród 343 12.7. Zagadnienia higieniczno-zdrowotne 344 12.8. Przykład z praktyki inżynierskiej 346 12.9. Kierunki działań remontowych i modernizacyjnych 348 12.10. Podsumowanie 350 Bibliografia 351 13. Zasady wykonywania ekspertyz obiektów zabytkowych dr inż. Stanisław Karczmarczyk 353 13.1. Wprowadzenie 353 13.2. Definicje opracowań zawierających oceny obiektów budowlanych i wynikające z nich zakresy merytoryczne 355 13.3. Różnice w opracowaniach ekspertyz obiektów zabytkowych i współczesnych 357 13.4. Wymagania formalne przy realizacji ekspertyz obiektów zabytkowych 369 13.5. Podsumowanie, wnioski 370 Bibliografia 371 14. Diagnostyka mykologiczna obiektów budowlanych – metodyka i wyzwania przyszłościowe prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński 373 14.1. Wprowadzenie 373 14.2. Zagadnienia mykologiczno-budowlane 374 14.3. Ekspertyzy mykologiczno-budowlane 379 14.4. Wybrane problemy diagnozowania konstrukcji drewnianych 383 14.5. Uwarunkowania diagnostyk mykologiczno-budowlanych 391 14.5.1. Przepisy techniczno-prawne 391 14.5.2. Badania i pomiary 393 14.5.3. Obliczenia i synteza 397 14.6. Podsumowanie 398 Bibliografia 399 15. Zasady wykonywania ekspertyz obiektów hydrotechnicznych po powodziach prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, mgr inż. Józef Zgrabczyński 401 15.1. Wprowadzenie 401 15.2. Oceny stanów technicznych a ekspertyzy budowli hydrotechnicznych 402 15.3. Zasady wykonywania ekspertyz technicznych obiektów hydrotechnicznych po powodziach 410 15.3.1. Uszkodzenia i awarie budowli hydrotechnicznych po powodzi 410 15.3.2. Ogólne zasady wykonywania ekspertyz obiektów hydrotechnicznych 414 15.3.3. Ekspertyzy techniczne budowli hydrotechnicznych po powodzi 415 15.3.4. Informacje o przebiegu powodzi i akcji powodziowych 418 15.3.5. Inwentaryzacje uszkodzeń obiektów/budowli 420 15.3.6. Stany techniczne obiektów przed powodziami ze wskazaniem możliwych przyczyn awarii/uszkodzeń 422 15.3.7. Badania obiektów/budowli 423 15.3.8. Określenie przyczyn powstania uszkodzeń, awarii obiektów/budowli hydrotechniczych 425 15.3.9. Koncepcje napraw/wzmocnień w toku dalszych postępowań z obiektami lub konstrukcjami budowlanymi 426 15.3.10. Oceny i propozycje poprawy stanu technicznego w celu polepszenia jakości funkcjonowania całych obiektów 426 15.4. Fragment przykładowej ekspertyzy 427 Bibliografia 434 16. Zasady wykonywania audytów energetycznych budynków i budowli dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Andrzej Wiszniewski 435 16.1. Wstęp 436 16.2. Rodzaje audytów energetycznych 437 16.2.1. Zbieranie danych do audytów 437 16.2.2. Analizy i oceny stanów istniejących 438 16.2.3. Poszukiwania i formułowania rozwiązań 438 16.2.4. Oceny wariantowych rozwiązań i wyboru rozwiązań optymalnych 439 16.2.5. Opracowanie audytów i przekazanie ich zleceniodawcom 439 16.3. Audyty termomodernizacyjne i remontowe 440 16.3.1. Audyty termomodernizacyjne 441 16.3.2. Audyty remontowe 445 16.4. Audyty efektywności energetycznej 448 16.5. Audyty energetyczne przedsiębiorstw 453 16.6. Podsumowanie i wnioski 459Bibliografia 459 17. Opinie specjalistyczne w praktyce rzeczoznawstwa budowlanego prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński 461 17.1. Wprowadzenie 461 17.2. Opinie specjalistyczne. Kiedy, kto i dla kogo je sporządza? Jakim celom służą i co powinny zawierać? 465 17.3. Podsumowanie 468 Bibliografia 468
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Cena: 59.00 zł 53.00 zł
Do koszyka
Cena: 49.00 zł 44.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.00 zł 28.00 zł
Do koszyka
Cena: 9.50 zł 7.00 zł
Do koszyka
Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.