Dodano produkt do koszyka

Autokontrola decyzji administracyjnej

Autokontrola decyzji administracyjnej

Anna Krawiec

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
e-ISBN: 978-83-233-8467-0

Monografia stanowi pierwsze w literaturze polskiej całościowe opracowanie problematyki prawnej konstrukcji procesowych kompetencji organów administracji publicznej do weryfikacji własnych decyzji w związku z ich zaskarżeniem w toku instancji administracyjnych lub zaskarżeniem do sądu administracyjnego.
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie teoretycznej analizy i charakterystyki instytucji autokontroli decyzji administracyjnej (określanej w literaturze także jako samokontrola) oraz dokonanie oceny zasadności istnienia tej instytucji w polskim porządku prawnym i prawidłowości regulacji prawnych autokontroli.
Autorka stara się również ustalić, czy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym istnieją podobieństwa instytucji autokontroli do regulacji prawnych w innych procedurach sądowych przewidujących możliwość weryfikacji zaskarżonego orzeczenia przez sąd, który je wydał, oraz do regulacji prawnych instytucji zbliżonych do autokontroli w systemach sąsiadujących z Polską państw Europy Zachodniej i Środkowej.
Monografia została oparta na polskiej i obcojęzycznej literaturze przedmiotu oraz dotyczącym omawianej przez Autorkę problematyki orzecznictwie Najwyższe­go Trybunału Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Admi­nistracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także Trybunału Admini­stracyjnego w Wiedniu.

Anna Krawiec jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem etatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Zainteresowania naukowe Autorki koncentrują się na postępowaniu administracyjnym, podatkowym oraz sądowo-administracyjnym.

Bestseller

Cena: 37.80 zł 34.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
Autokontrola decyzji administracyjnej
Autor
Anna Krawiec
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN
978-83-233-3291-6
Rok wydania
2012 Kraków
Wydanie
1
Liczba stron
172
Format
pdf
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów 7
Wstęp 11

Rozdział I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 13
1. Pojęcie decyzji administracyjnej 13
2. Istota i cel autokontroli 16
3. Instytucja autokontroli a zasada związania własną decyzją 18
4. Autokontrola decyzji a autokontrola orzeczeń sądowych 20

Rozdział II. RYS HISTORYCZNY AUTOKONTROLI W POLSKIM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM 23
1. Pierwsza polska kodyfikacja postępowania administracyjnego 23
2. Kodeks postępowania administracyjnego 27
3. Podsumowanie 29

Rozdział III. AUTOKONTROLA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM OGÓLNYM 31
1. Autokontrola a administracyjny tok instancji 31
2. Autokontrola decyzji – obowiązek czy uprawnienie? 34
3. Przesłanki autokontroli 37
3.1. Uwagi ogólne 37
3.2. Przesłanka formalna 37
3.2.1. Wniesienie odwołania 37
3.2.2. „Wszystkie strony” w rozumieniu art. 132 k.p.a. 39
3.2.3. Wyrażenie zgody przez pozostałe strony 45
3.3. Przesłanka materialna 47
4. Aspekt temporalny autokontroli 52
5. Problem dopuszczalności postępowania wyjaśniającego w ramach autokontroli 54
6. Decyzja autokontrolna 56
7. Zaskarżalność decyzji autokontrolnej 59

Rozdział IV. INSTYTUCJA AUTOKONTROLI DECYZJI W POSTĘPOWANIACH WYŁĄCZONYCH I ODRĘBNYCH 65
1. Postępowanie podatkowe 65
2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów 68
3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 73
4. Podsumowanie 76

Rozdział V. AUTOKONTROLA DECYZJI W USTAWODAWSTWACH WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH 79
1. Austria 79
1.1. Odwołanie 79
1.2. Berufungsvorentscheidung – wstępna decyzja odwoławcza 82
1.3. Vorlageantrag – wniosek o przedłożenie odwołania organowi odwoławczemu 84
1.4. Podsumowanie 86
2. Republika Federalna Niemiec 87
2.1. Sprzeciw 87
2.2. Postępowanie autokontrolne 88
2.3. Rozstrzygnięcie autokontrolne 89
2.4. Zaskarżalność rozstrzygnięcia autokontrolnego 90
2.5. Podsumowanie 91
3. Słowacja 92
3.1. Odwołanie 92
3.2. Autoremedura 94
3.3. Podsumowanie 95
4. Republika Czeska 96
4.1. Odwołanie 96
4.2. Autoremedura 98
4.3. Podsumowanie 99
5. Wnioski 100

Rozdział VI. RYS HISTORYCZNY AUTOKONTROLI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM 101
1. Regulacja prawna z okresu międzywojennego 101
2. Reaktywacja sądownictwa administracyjnego 104
3. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z 1995 r. 111
4. Podsumowanie 114

Rozdział VII. AUTOKONTROLA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM 117
1. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego 117
2. Charakter prawny autokontroli 119
3. Autokontrola – obowiązek czy uprawnienie? 121
4. Przesłanki autokontroli 122
4.1. Skuteczne zaskarżenie decyzji 122
4.2. Podstawy uwzględnienia skargi w całości 127
5. Rozstrzygnięcie autokontrolne 132
6. Aspekt temporalny autokontroli 140
7. Problem dopuszczalności postępowania wyjaśniającego w ramach autokontroli 142
8. Charakter decyzji autokontrolnej 144
9. Kontrola decyzji autokontrolnej przez sąd administracyjny 145
10. Wpływ rozstrzygnięcia autokontrolnego na bieg postępowania sądowoadministracyjnego 147
10.1. Obowiązek przekazania akt sprawy 147
10.2. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego 149
11. Autokontrola a postępowanie mediacyjne 151

Zakończenie 155
Bibliografia 159
Wykaz orzeczeń 167
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl