Dodano produkt do koszyka

Anestezja geriatryczna

Anestezja geriatryczna

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Wydawca:
Format:

Pobierz fragment

Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i anestezjologów. Odbiorcami książki są anestezjolodzy, chirurdzy, geriatrzy, pielęgniarki oddziałów zabiegowych, pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studenci nauk medycznych.

Bestseller

Cena: 114.00 zł 103.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
Anestezja geriatryczna
Język
polski
Wydawnictwo
PZWL
ISBN
978-83-200-5698-3
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
360
Format
epub, mobi
Spis treści
CZĘŚĆ OGÓLNA 1 1. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej - Laura Wołowicka 3 Wybrane informacje demograficzne 3 Światowe tendencje demograficzne 4 Europejskie badania demograficzne 4 Demografia starości w Polsce 4 Epidemiologia anestezji geriatrycznej 5 Problemy edukacji w anestezjologii geriatrycznej 5 Piśmiennictwo 6 2. Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia - Krystyna Czyżewska 9 Kategorie teorii starzenia 11 Genetyczne podstawy starzenia i śmierci komórek 13 Oksydacyjne uszkodzenia jądrowego i mitochondrialnego DNA 18 Modyfikacje struktury białek, lipidów i ich skutki 22 Uwagi końcowe 27 Piśmiennictwo 29 3. Starzenie na poziomie narządowym - Katarzyna Wieczorowska-Tobis 31 Zmiany wynikające z procesu starzenia w wybranych narządach 33 Starzenie się układu sercowo-naczyniowego 35 Starzenie się układu oddechowego 38 Starzenie się nerek 41 Starzenie się przewodu pokarmowego 46 Starzenie się wątroby 47 Starzenie się gruczołu tarczowego 47 Zwiększone ryzyko cukrzycy w procesie starzenia 48 Inne zmiany obserwowane w procesie starzenia się organizmu 49 Piśmiennictwo 49 4. Zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym w wieku podeszłym - Sławomir Michalak 51 Neuropatologia starzenia 51 Zmiany makroskopowe 51 Zmiany na poziomie mikroskopowym 52 Procesy biochemiczne związane ze starzeniem się układu nerwowego 53 Patomechanizmy zaangażowane w neurodegenerację 54 Zaburzenia neuroprzekaźnictwa związane ze starzeniem 60 Kliniczne odmienności chorób układu nerwowego w wieku podeszłym 61 Choroby naczyń mózgowych 61 Zaburzenia funkcji poznawczych 63 Padaczka 67 Zespoły parkinsonowskie 69 Choroby złącza nerwowo-mięśniowego 72 Neuropatie 74 Piśmiennictwo 76 5. Zaburzenia psychiczne u pacjentów w wieku podeszłym w okresie okołooperacyjnym - Jan Jaracz 79 Zaburzenia świadomości 80 Depresja 85 Zaburzenia lękowe 91 Inne zaburzenia psychiczne w okresie okołooperacyjnym 91 Podsumowanie 92 Piśmiennictwo 93 6. Parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków znieczulających w geriatrii - Agnieszka Bienert, Krzysztof Kusza 95 Czynniki zmieniające parametry farmakokinetyczne leków 95 Czynniki modyfikujące wchłanianie leków 95 Czynniki modyfikujące dystrybucję leków 96 Czynniki modyfikujące eliminację leków 99 Farmakokinetyka bezmodelowa 102 Czynniki zmieniające parametry farmakodynamiczne leków 103 Zmiany w układzie krążenia 105 Zmiany w układzie nerwowym oraz w funkcji neuroprzekaźników 106 Leki znieczulające 107 Anestetyki dożylne 109 Anestetyki wziewne 112 Leki przeciwbólowe 115 Leki opioidowe 115 Nieopioidowe leki przeciwbólowe 118 Leki miejscowo znieczulające 118 Benzodiazepiny 120 Leki zwiotczające 122 Piśmiennictwo 124 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 127 7. Ocena przedoperacyjna i ryzyko znieczulenia w wieku podeszłym - Iwona Trojanowska 129 Ryzyko związane z wiekiem 129 Zmiany narządowe i choroby towarzyszące starzeniu 131 Stan odżywienia 136 Ocena ryzyka operacyjnego 138 Ocena stanu czynnościowego 143 Badania laboratoryjne 145 Podsumowanie 146 Piśmiennictwo 146 8. Znieczulenie ogólne w wieku podeszłym - Laura Wołowicka 149 Nadzór i systemy monitorowania podczas znieczulenia pacjentów 150 Znieczulenie wziewne 151 Znieczulenie dożylne 154 Leki przeciwbólowe 156 Leki zwiotczające 158 Piśmiennictwo 160 9. Znieczulenie przewodowe w wieku podeszłym - Laura Wołowicka 161 Zmiany związane z wiekiem modyfikujące znieczulenie przewodowe 161 Znieczulenie zewnątrzoponowe 164 Znieczulenie podpajęczynówkowe 166 Blokady nerwów obwodowych i splotów 166 Powikłania występujące w znieczuleniu przewodowym 168 Podsumowanie 171 Piśmiennictwo 172 10. Neuroanestezja w wieku podeszłym - Leon Drobnik 175 Stres okołooperacyjny u pacjentów w podeszłym wieku 178 Ocena przedoperacyjna - znaczenie chorób towarzyszących 179 Monitorowanie podstawowych czynności organizmu podczas zabiegu i w okresie pooperacyjnym 182 Monitorowanie ogólnych wskaźników fizjologicznych 183 Monitorowanie funkcji nerwowej 185 Znieczulenie do usunięcia zmian nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym 187 Znieczulenie do usunięcia zmian naczyniowych mózgowia 195 Piśmiennictwo 196 11. Znieczulenie w obrażeniach wielomiejscowych i wielonarządowych u pacjentów w wieku podeszłym - Iwona Trojanowska, Laura Wołowicka 199 Charakterystyka obrażeń w wieku podeszłym 200 Ogólne postępowanie w obrażeniach 202 Badania diagnostyczne 202 Zagrożenia niedrożnością i niewydolnością oddechową 203 Postępowanie w bólu pourazowym 204 Postępowanie w hipotermii 205 Postępowanie przeciwzakrzepowe 205 Standardy znieczulenia w traumatologii geriatrycznej 206 Obrażenia ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego 207 Obrażenia klatki piersiowej 207 Obrażenia jamy brzusznej 208 Obrażenia układu kostno-stawowego 208 Piśmiennictwo 209 12. Znieczulenie w chirurgii ogólnej i urologii w wieku podeszłym - Maria Wujtewicz 211 Znieczulenie w chirurgii ogólnej 211 Znieczulenie do planowych zabiegów w obrębie jamy brzusznej 211 Znieczulenie do ostrych zabiegów w obrębie jamy brzusznej 216 Znieczulenie w urologii 217 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego 217 Zespół TURP 219 Przezcewkowa resekcja guza pęcherza 222 Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojowo 223 Radykalna prostatektomia 223 Radykalna cystektomia 224 Radykalna nefrektomia 224 Zabiegi laparoskopowe w urologii 225 Piśmiennictwo 225 13. Znieczulenie do zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii geriatrycznej - Józef Mazurek, Stefan Stamm 227 Indeks zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii 227 Następstwa patofizjologiczne choroby nowotworowej 229 Przygotowanie chorego do znieczulenia i operacji 235 Ocena chorego 235 Leczenie przedoperacyjne 238 Wybór metody znieczulenia 240 Postępowanie anestezjologiczne w wybranych operacjach onkologicznych 241 Znieczulenie chorego z rakiem gruczołu piersiowego 241 Znieczulenie w chirurgii raka przełyku i żołądka 242 Znieczulenie w chirurgii nowotworów głowy i szyi 243 Znieczulenie w torakochirurgii onkologicznej 244 Znieczulenie w brachyterapii 244 Problem wyboru optymalnego leku 245 Uwagi końcowe 246 Piśmiennictwo 246 14. Znieczulenie w chirurgii naczyń i serca w wieku podeszłym - Paweł Sobczyński 249 Zmiany narządowe wpływające na przebieg okołooperacyjny w kardiochirurgii i chirurgii naczyń 249 Specyfika postępowania okołooperacyjnego w kardiochirurgii 252 Specyfika znieczulenia do operacji kardiochirurgicznych bez krążenia pozaustrojowego 255 Specyfika postępowania okołooperacyjnego w chirurgii naczyń 257 Znieczulenie do zabiegów na aorcie 257 Zabiegi endowaskularne 258 Znieczulenie do zabiegów na tętnicach szyjnych 259 Piśmiennictwo 261 15. Opieka w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u chorych w wieku podeszłym - Elżbieta Sokół-Kobielska 263 Transport pacjenta 264 Opieka na oddziale pooperacyjnym 265 Uwagi końcowe 290 Piśmiennictwo 291 16. Pacjent w wieku podeszłym w intensywnej terapii - Piotr Smuszkiewicz 293 Fizjologia procesu starzenia z punktu widzenia intensywnej terapii 294 Problem zakażeń i ciężka sepsa 296 Problemy oddechowe 299 Urazy wielonarządowe 301 Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego 303 Problematyka resuscytacji wewnątrzszpitalnej 305 Zaburzenia świadomości na oddziale intensywnej terapii 306 Etyczne i medyczne aspekty procesu umierania 308 Wyniki leczenia pacjentów w wieku podeszłym na oddziale intensywnej terapii 312 Podsumowanie 313 Piśmiennictwo 314 17. Ból ostry w okresie okołooperacyjnym u osób starszych - Irmina Smietańska 317 Ocena dolegliwości bólowych 318 Leczenie bólu pooperacyjnego 319 Uraz operacyjny a metody leczenia bólu 320 Podsumowanie 328 Piśmiennictwo 328
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl